Suomen podengoyhdistyksen toiveena on, että mahdollisimman moni 8 v ja vanhempi podengo vietäisiin silmätarkastukseen, vaikka se olisi nuorempana jo käynytkin tarkastuksessa. Tällä tavalla saadaan arvokasta tietoa ikääntymisen mahdollista vaikutuksista silmien kuntoon ja terveyteen.