Kuulumisia

No se kaikkein tärkein löytyy tietysti tuolta pentublogin puolelta, eli Sirulle syntyi 12.3. kaksi ihanaa pikkuista podengovaavia, mutta kyllä tässä on muutakin taas tapahtunut 😉

Opiskelujen loppusuora on nyt käynnissä. Gradun tosiaan palautin muutama viikko sitten ja eilen sain kuulla alustavan arvosanaehdotuksen. Molemmat tarkastajat olivat gradulle ehdottaneet arvosanaksi Eximiaa, mikä on siis toiseksi korkein arvosana! Olen aika sanaton. Tuntuu aivan uskomattomalta. Jotenkin sitä tuli väsättyä niin kauan, että nyt on vaikea uskoa, että se on todella ohi. Todennäköisesti väsäisin sitä edelleen, ellei Sirua oltaisi astutettu niin, että oli vähän pakko saada gradu kirjoitettua pois alta. Siksi ei tarvinnutkaan kahteen kertaan miettiä pentujen nimiä kun tyttö ja poika syntyivät. Eli Estorin B-pennut ovat nyt nimeltään Brave Perseus ja Beautiful Andromeda Percy Jackson kirjoja osaltaan innoittaneen Perseus-tarun kunniaksi. Uskomatonta. Alla on vielä arvostelukriteerit kullekin arvosanalle.

Approbatur
x Suomennettuna ”hyväksytään”.
x Pohdinta on vähäistä ja teoreettinen tarkastelu puutteellista.
x Tutkielma voi olla kysymyksenasettelultaan vaatimaton ja aihe vähämerkityksinen.
x Se on kokonaisuudessaan suppea tai aineistoltaan suppea.
x Tulokset on saatettu esittää luettelomaisesti ja niiden tulkinnassa on puutteita.
x Työssä voi olla asia- tai muotovirheitä.
x Työ on kuitenkin asiallisesti kirjoitettu ja kokonaisuutena se täyttää tieteellisen opinnäytteen kriteerit.

Lubenter approbatur
x Suomennettuna ”mielihyvin hyväksytään”.
x Työ on asiallisesti kirjoitettu, eikä sisällä vakavia asiavirheitä.
x Aihe liittyy vain ohuesti oppiaineen keskeisiin tutkimuskysymyksiin.
x Työ voi olla kysymyksenasetteluiltaan ja teoreettiselta tarkastelultaan melko vaatimaton ja siinä voi olla muodollisia heikkouksia.
x Tutkimusmenetelmien käyttö on aika ajoin horjuvaa ja tulosten esittely pintapuolista.
x Pohdinta on usein niukkaa.
x Kokonaisuutena työ täyttää kuitenkin selvästi tieteellisen opinnäytetyön kriteerit.

Non sine laude approbatur
x Suomennettuna ”ei ilman kiitosta hyväksytään”.
x Tutkielman aihe voi olla tavanomainen tai paljon tutkittu, mutta se liittyy selkeästi tieteenalaan.
x Ilmiön teoreettiseen taustaan on paneuduttu.
x Tutkimuksen lähtökohtia, tehtäviä ja ongelmia on esitelty ja pyritty suhteuttamaan aikaisempaan tietoon.
x Työstä saattaa puuttua joidenkin tutkimustehtävien kannalta keskeisiä tietoja.
x Tutkimusmenetelmä hallitaan toteavalla tasolla.
x Pohdinta on tavallisesti kokonaisuudessaan suppeahkoa, mutta siinä viitataan kuitenkin mahdollisiin sovelluksiin ja jatkotutkimuksiin.
x Tutkielma muodostaa toimivan kokonaisuuden.

Cum laude approbatur
x Suomennettuna ”kiitoksin hyväksytään”.
x Aihe on usein suhteellisen tavanomainen, mutta sen merkitys on todettu ja osoitettu.
x Tutkimuskirjallisuuden esittely osoittaa aikaisempien tutkimusten ja tutkimuslähteiden tuntemusta.
x Kokonaisuus osoittaa selvästi pyrkimystä uuden tiedon hankintaan.
x Tutkimusmenetelmän valinta osoittaa asian hallintaa.
x Menetelmän soveltaminen on tavanomaista.
x Tulosten pohdinta on tyypillisesti hyvää tasoa.
x Tutkielma muodostaa hyvän ja toimivan kokonaisuuden.

Magna cum laude approbatur
x Suomennettuna ”suurin kiitoksin hyväksytään”.
x Arvosana edellyttää yleensä, että tutkimuksella on saavutettu jotain uutta tietoa jollakin tutkimusprosessin osa-alueella.
x Tutkielma käsittelee kiinnostavaa, tärkeää tai uutta teema-aluetta.
x Teoriatausta ja tutkimuksen lähtökohta tehtävänasetteluineen osoittavat hyvää teoreettista perehtyneisyyttä omaan aihealueeseen.
x Tutkimustehtävät on kuvattu täsmällisesti, perusteltu monipuolisesti ja suhteutettu taidokkaasti esitettyyn tutkimuskirjallisuuteen.
x Tutkimusmenetelmän valinta perusteluineen on metodologisesti asiantuntevaa.
x Aineiston keruu- ja analyysimenetelmien käyttö on tavanomaista paremmin hallittua.
x Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat johdonmukaisia ja perusteltuja.
x Pohdinta osoittaa kykyä tarkastella tutkimuskohdetta laaja-alaisesti.

Eximia cum laude approbatur
x Suomennettuna ”erityisin kiitoksin hyväksytään”.
x Tutkimusaihe on selvästi tavanomaista vaativampi tai merkittävämpi.
x Tutkielma osoittaa tekijän syvällistä perehtyneisyyttä tutkimusalueensa teoriaan.
x Itsenäistä, sisäistynyttä ajattelua ja näkemystä on saavutettu useammalla tutkimusprosessin osa-alueella.
x Teoriaa ja aikaisempaa tutkimusta on sovellettu luovasti ja synteesi saattaa avata uusia näkökulmia.
x Tutkimuksen tavoitteet, lähtökohdat ja ongelmat on rajattu taitavasti.
x Tuloksia tulkitaan oivaltavasti, päätelmät ovat perusteltuja ja diskussio on kriittistä.
x Tutkielma osoittaa itsenäistä ja kriittistä tutkimusotetta.

Laudatur
x Suomennettuna (ylistäen) ”kiitetään”.
x Tutkielma ansaitsee harvinaisen kunniamaininnan.
x Valittu aihe on teoreettiselta tai kulttuuriselta kannalta merkittävä.
x Ilmiökentän hallinta osoittaa tieteenalan erittäin syvällistä tuntemusta.
x Tutkielman teoreettinen lähtökohta ja käsitteistö on erittäin taitavasti johdettu ja kriittisesti perusteltu.
x Tutkimusasetelma voi olla tavanomaista vaativampi.
x Metodologiset analyysit ovat korkeatasoiset.
x Metodologiaa on pystytty arvioimaan ja kehittelemään itsenäisesti.
x Pohdinta on monipuolista, kriittistä ja uutta luovaa.
x Tutkielma osoittaa itsenäistä, kriittistä ja innovatiivista tutkimusotetta

Nyt kun gradu on tehty olisikin aika vielä tenttiä pari historiankurssia (ensimmäinen tentti on parin viikon päästä) ja kirjoittaa loppuun historian tutkimus, joista on noin puolet vaaditusta 20 sivusta jo kasassa. Eli uhkaavasti näyttää siltä, että toukokuussa sitten valmistutaan 🙂

Koirarintamalla kuuluu sellaista kiinnostavaa uutista, että Sirun pentujen takia tiukentuneet säännöt kotona ovat vaikuttaneet positiivisesti koirien käytökseen yleensäkin. Siruhan asustaa pentuineen minun makuuhuoneessani, minkä takia Windy, Nefi ja Muru nukkuvat nyt takkahuoneessa. Tytöt viettävät myöt päivät takkahuoneessa, koska muuten nuuskuttaisivat kokoajan huoneeni oven takana ja häiritsisivät Sirua. Ovat nimittäin todella uteliaita ja tunkeutuisivat kyllä Sirun ja pentujen luo hetkeäkään epäröimättä. No tämä eristys (ja kaikilla koirilla on siis kyllä ruhtinaallisesti omaa tilaa) on jollain tavalla rauhoittanut varsinkin Nefin vouhotusta, kun tytön on ollut pakko tottua siihen, ettei hän ole aina huomion keskipisteenä. Tänään päästiin sekä päivä- että iltalenkeillä useiden ihmisten ja jopa koirien ohi ilman minkäänlaisia rähinöitä! Nyt onkin syytä laittaa rasti seinään.

Nyt kun opinnot lähestyvät loppuaan olen vakavissani ruvennut katselemaan erilaisia asuntovaihtoehtoja. Tarkoitus olisi muuttaa täältä vanhempien ”nurkista” pois niin pian kuin mahdollista. Nyt sitten pitäisi vaan päättää, millaiseen asuntoon on varaa. Kerrostaloon en haluaisi missään nimessä muuttaa. Olisin myös valmiimpi ostamaan asuntolainan avulla oman asunnon kämpän vuokraamisen sijaan. No tätä pitää nyt vähän miettiä ja paljonhan riippuu myös siitä mistä saan (jos saan) töitä.

Kesäksi on sitten tiedossa kesätöitä Turuust ja vähän tuo pesti jo jännittää. Neljä rippileiriä kesässä tuntuu edelleen hurjalta määrältä. Toisaalta leireistä saatu palkka tulee kyllä tarpeeseen, kun lähden asuntoa ostamaan/vuokraamaan. Ja nämä koiratkin tekevät parhaansa saattaakseen minut taloudelliseen vararikkoon 😉